Hoe zien de dwarsfluitlessen eruit?

Suzuki dwarsfluitlessen (vanaf 4 jaar)

Ieder kind kan leren musiceren zoals het spreken, 
lezen en schrijven leert: spelenderwijs,met veel 
nadoen en uitproberen, en met iemand die het 
corrigeert. Niet iedereen zal een groot musicus 
worden, zoals ook niet iedereen een groot dichter 
is, maar tussen het natuurlijke aanleren van de 
basisvaardigheden van taal en muziek bestaat grote 
overeenkomst. (Lang Lang, pianist)

 Moedertaalfluitdag 2

U heeft uw moedertaal geleerd doordat u de taal altijd om u heen hoorde, en doordat uw ouders u telkens hielpen en bij elk nieuw woord trots op u waren en doordat u continu aan het oefenen was, zonder dat u dat besefte.

Kinderen die al zo jong een taal leren, kunnen ook een instrument leren bespelen. Als we kinderen jong laten beginnen, geven wij hen de kans de taal van de muziek zonder accent te leren spreken. Leren een instrument te bespelen is leren je te uiten door middel van de taal van de muziek.

fluitdag 2016

Er zijn een aantal omstandigheden waar een kind zijn moedertaal leert:

  • Het moet een liefdevolle en taalrijke omgeving zijn,
  • Er moet een stimulerende en positieve omgeving zijn met de ouders op een belangrijke plaats,
  • Herhaling is belangrijk als er nieuwe woorden zijn geleerd,
  • Kinderen leren doorgaans eerst spreken en daarna lezen.

Al deze voorwaarden vinden we terug in de Suzuki-lessen.

 Ouders, kind en leraar

Drie partijen zijn belangrijk bij de muzikale ontwikkeling van het kind: het kind, de leraar en de ouders. Alle drie zijn ze even belangrijk. Het is niet nodig dat de ouders een instrument bespelen, het is voldoende dat ze belangstelling hebben. Als het even kan, komt (als dat mogelijk is) een van beide ouders mee in de lessen. Ze maken aantekeningen van de dingen die in de lessen worden besproken en leren van de leraar wat er de komende week geoefend moet worden. Zo kunnen ouders ervaren, hoe lastig het is een goede houding aan te nemen en dat het maken van een toon op de fluit, niet zo snel gaat. Dit vergroot de waardering voor de prestaties van hun kind. Zover het mogelijk is woont de ouder de lessen bij tot het kind helemaal zelfstandig kan komen en oefenen.

Allereerst wordt in de lessen veel gebruik gemaakt van imitatie; dit hoort namelijk tot de natuurlijke leermethoden van het kind. Omdat kinderen ook eerst leren spreken en dan lezen, leert een kind ook eerst de technieken van het instrument en speelt het hoofdzakelijk alles uit het hoofd. Later wordt begonnen met noten lezen.

Jonge kinderen starten op een plastic dwarsfluit dat ongeveer zo groot is als een halve dwarsfluit. De grepen komen grotendeels overeen met de gewone dwarsfluit.

IMG_4167

De jonge leerling oefent thuis vanaf een cd. Geen bladmuziek! Alle liedjes worden uit het hoofd ingestudeerd.

De dwarsfluitlessen worden iedere week gegeven en duren 20-30 minuten.  Naast de dwarsfluitlessen, krijgt de leerling nog gratis groepslessen. De grootte van deze groepen is afhankelijk van het nivo van de andere leerlingen.

Dwarsfluitlessen vanaf 7 jaar €600,00 per 40 lessen individueel van 30 minuten (is 15,00 per les) incl gratis groepslessen een keer in de twee maanden.                                                 Voor U-pas houders is er een korting van 30%. U betaald €420 euro.

 

Dwarsfluitlessen tot 7 jaar €400,00 per 40 lessen individueel van 20 minuten (is 10 euro per les) incl gratis groepslessen een keer in de twee maanden.                                                     Voor deze lessen is er geen U-pas korting

Aanschaf materiaal:

  • plastic dwarsfluit 10 euro
  • cd met Suzuki methode 27 euro

Starten met lessen kan elk moment! Opzeggen van lessen kan uiterlijk twee weken voor het einde van elke maand.